Mikroregion Jizerské podhůří. Spojení tří obcí Mníšek, Krásná studánka a Oldřichov v Hájích v okrese Liberec. Inzerce, služby, ubytování, sport a zábava.

Jizerské podhůří

  Služby   Sport   Kultura   Turistika   Fotogalerie   Kontakt  (10.06.2019)Návrh závěrečného účtu Mikroregion Jizerské podhůří za rok 2018Zobrazení v aktuálním okně

Návrh závěrečného účtu Mikroregion Jizerské podhůř

dle § 17 zák.č. 250/2000 Sb. o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, ve znění platných předpisů

Přílohy:
1.    Závěrečný účet
2.    [[Komentář]] k závěrečnému účtu
3.    Výkaz pro hodnocení plnění rozpočtu USC - FIN 2-12M
4.    Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření za rok 2018

Mikroregion Jizerské podhůří ZÁVĚREČNÝ ÚČET ZA ROK 2018  (v Kč)

[[Údaje]] o organizaci
identifikační čislo    70 226 784
název    Mikroregion Jizerské podhůří
ulice, č.p.    Nová Ves 213
obec
PSČ, pošta    463 31
Kontaktní [[údaje]]
telefon    482311728
fax
e-mail    mikroregion@obec-mnisek.cz

Doplňující [[údaje]] [[organizace]]

 

[[Obsah]] závěrečného účtu
I.   Plněni rozpočtu příjmu
II.  Plněni rozpočtu výdajů
III. Financováni (zapojení vlastních úspor a cizích zdrojů)
IV.  Stavy a obraty na bankovních účtech
V.   Peněžní fondy - informativně
VI.  Majetek
VII. Vyúčtováni finančních vztahů k rozpočtům krajů, obci. DSO a vnitřní převody
Vlil. Vyúčtováni finančních vztahů ke státnímu rozpočtu, státním fondům a Národnímu fondu
IX.  Zpráva o výsledku přezkoumáni hospodařeni
X.   Finanční hospodařeni zřízených právnických osob a hospodaření s jejich majetkem XI [[Ostatní]] doplňující [[údaje]]


Tisk článku
Tisk článku
x