Mikroregion Jizerské podhůří. Spojení tří obcí Mníšek, Krásná studánka a Oldřichov v Hájích v okrese Liberec. Inzerce, služby, ubytování, sport a zábava.

Jizerské podhůří

  Služby   Sport   Kultura   Turistika   Fotogalerie   Kontakt  (10.01.2020)Rozpočtové opatření č. 6/2019 Zobrazení v aktuálním okně

Na základě zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů dle § 16
dochází k tomuto rozpočtovému opatření:
Příjmy   
- pol. 4121 - příspěvky od obcí    - 6.500,00 Kč
- § 3613 pol. 2132 - příjmy z pronájmu    6.500.00 Kč
Celkový [[vliv]] na rozpočet    0,00 Kč

Výdaje   
- § 3639 pol. 6122 - stroje, přístroje a zařízení    -2.971,00 Kč
- § 6330 pol. 5341 - převody do HČ    124.355,00 Kč
- § 6409 pol. 5139 - nákup materiálu j.n.    - 79.000,00 Kč
- § 6409 pol. 5161 - poštovní služby    - 1.000,00 Kč
- § 6409 pol. 5169 - nákup ostatních služeb    - 50.494.00 Kč
- § 6409 pol. 5175 - pohoštění    9.110,00 Kč
- § 6409 pol. 5321 - neinvestiční transfery obcím    - 131.923,00 Kč
- § 6409 pol. 5329 - [[ostatní]] neinvest. transfery    131.923,00 Kč

Celkový [[vliv]] na rozpočet    0,00 Kč
Rozpočet po provedeném rozpočtovém opatření č    . 6/2019
Příjmy:    2,367.305,00 Kč
Výdaje:    1,940.260,00 Kč
Financování pol. 8124 - splátky úvěru    427.045.00 Kč
Výdaje včetně financování:    2,367.305,00 Kč


Dokument v plném znění
ke stažení ve formátu
PDF

Tisk článku
Tisk článku
x