Mikroregion Jizerské podhůří. Spojení tří obcí Mníšek, Krásná studánka a Oldřichov v Hájích v okrese Liberec. Inzerce, služby, ubytování, sport a zábava.

Jizerské podhůří

  Služby   Sport   Kultura   Turistika   Fotogalerie   Kontakt  (19.10.2011)Doplnění infrastruktury cestovního ruchu v obci MníšekZobrazení v aktuálním okně

Tento projekt byl spolufinancován Evropskou unií z Evropského fondu pro regionální rozvoj:
1) Stezka pro pěší okolo přehrady Fojtka
2) Dětské hřiště
3) Modernizace povrchu cyklostezky č. 22

1) Stezka pro pěší okolo přehrady Fojtka – jedná se o nově vybudovanou stezku pro pěší, která
vede od hráze podél krajské silnice č. III/2907, po nově vybudovaném mostě pro pěší a dále kolem
přehrady ulicí Spojovací a z té odbočuje podél protějšího břehu částečně po cestě zpevněné
minerálním betonem, pak po povalovém chodníku a následně lesíkem a pak po novém mostě přes
záliv. Poslední část stezky je rovněž zpevněna minerálním betonem a v tomto úseku je
vybudována vyhlídka nad vodní hladinu, která umožňuje nový pohled na přehradu a okolí. Stezka
se opět napojuje na hráz. Po hrázi je možno přejít zpět na druhou stranu přehrady a na začátek pěší
stezky. V podstatě povrch celé stezky, pokud nevede po povalovém chodníku nebo po koruně
hráze, je vybudován z minerálního betonu. Vznikl tak nový ucelený pochozí okruh kolem
přehrady Fojtka, který navazuje na poměrně hustou síť cyklotras a výletních stezek v okolí.
Stezka je vybudována nově a umožní návštěvníkům obejít celou přehradu a obdivovat ji ze všech
stran a různých pohledů, což dosud nebylo možné Je součástí dlouhodobějšího plánu, který
zahrnuje vybudování restaurace na základech původní restaurace a v poslední fázi bude
zrekonstruována pláž a její okolí. Tímto celkovým projektem chceme zatraktivnit naši obec,
rozšířit možnosti rekreace a vrátit naší přehradě zašlou slávu.
Stezka měří celkem 1220 m.

2) Dětské hřiště – se nachází na pozemku přiléhajícím k mateřské škole. Původní hříště bylo
rekonstruováno a rozšířeno. Slouží jak pro děti z mateřské školy, tak i pro děti, jejichž matky jsou
s nimi na mateřské dovolené nebo i pro návštěvníky obce. Zařízení tohoto typu v obci nebylo a
jeho vybudování bylo realizováno na žádost obyvatel, neboť počet obyvatel se rok od roku
zvyšuje. Záměrem bylo rozšířit nabídku možností pro využití volného času i vylepšit podmínky
pro děti v mateřské škole. Pokud chodí děti do školky v Mníšku, kde získají kamarády, přecházejí
následně do naší základní školy a dále pak získají vztah k obci a zůstávají v obci trvale. Mateřská
škola má i své vlastní menší hřiště a toto nové není její součástí, ale pro potřeby MŠ je využíváno.

3) Modernizace povrchu cyklostezky č. 22 – stezka byla vybudována v r. 2008, její povrch byl
pokryt recyklátem. Cyklostezka je v širších relacích napojena na základní síť cyklotras ČR
s vnějšími návaznostmi na trasy sousedních států a je součástí nadregionálního cyklokoridoru,
který spojuje výchozí bod Chrastavu s Jizerskými horami a Krkonošemi. Obec Mníšek je součástí
Mikroregionu Hrádecko-Chrastavsko a Jizerské podhůří a je významnou křižovatkou
cykloturistických cest a cyklostezek a také silnic I/13 – II/592 – III/2904 mezi městy Liberec,
Frýdlant, Chrastava a Raspenava. Síť cyklostezek je budována převážně souběžně s uvedenými
silnicemi. Modernizace spočívala v tom, že byl povrch proveden z asfaltu a stezka byla
odvodněna.

 

Dokument v plném znění ke stažení ve formátu PDF (12,8 MB)


Tisk článku
Tisk článku