Mikroregion Jizerské podhůří. Spojení tří obcí Mníšek, Krásná studánka a Oldřichov v Hájích v okrese Liberec. Inzerce, služby, ubytování, sport a zábava.

Jizerské podhůří

  Služby   Sport   Kultura   Turistika   Fotogalerie   Kontakt  (16.09.2010)VÝZVA ZÁJEMCE O PODÁNÍ NABÍDKY NA PODLIMITNÍ VEŘEJNOU ZAKÁZKUZobrazení v aktuálním okně

podle ust.§ 25 a v souladu s ust. § 38 Zákona č.137/2006 Sb. O veřejných zakázkách, v platném znění (dále jen zákon)
Zlepšení druhové a věkové skladby lesních porostů na území obcí Oldřichov v Hájích,
Mníšek a Nová Ves

EVROPSKÁ UNIE Fond soudržnosti
Evropský fond pro regionální rozvoj Pro vodu, vzduch a přírodu

Mikroregion Jizerské podhůří
Nová Ves 213, 463 31 Chrastava IČ, DIČ: 70226784, CZ70226784

podle ust.§ 25 a v souladu s ust. § 38 Zákona č.137/2006 Sb. O veřejných zakázkách, v platném znění (dále jen zákon)
Zlepšení druhové a věkové skladby lesních porostů na území obcí Oldřichov v Hájích,
Mníšek a Nová Ves

Zájemce: Sídlo: IČ: DIČ:
1. Identifikační údaje veřejného zadavatele

Název: Mikroregion Jizerské podhůří
Sídlo: Nová Ves 213, 463 31 Chrastava
IČ, DIČ: 70226784, CZ 70226784
Osoby oprávněné jednat: Jaromír Tichý, předseda Mikroregionu Jizerské podhůří Kontaktní osoba zadavatelem pověřená:
ARR - Agentura regionálního rozvoje, s.r.o.,
Ing.  Martin Dušek,
tel.: 488 577 070,
m.dusek@arr-nisa.cz

2. Informace o druhu a předmětu veřejné zakázky

2.1     Předmět plnění

Předmětem plnění veřejné zakázky je realizace akce „Zlepšení druhové a věkové skladby lesních porostů na území obcí Oldřichov v Hájích, Mníšek a Nová Ves", podpořené z prostředků Operačního programu životní prostředí, prostřednictvím Státního fondu životního prostředí ČR.

2.2     Rozsah požadovaného řešení
Projekt směřuje k podpoře stability lesních porostů patřících do majetku obcí Oldřichov v Hájích, Mníšek a Nová Ves situovaných v západním podhůří Jizerských hor.
Území řešené projektem (LHC Obec Oldřichov v Hájích (410411), LHC Obec Mníšek (410410), LHC Obec Nová Ves (409423)) se nachází cca 15 km severně od Liberce v podhůří západních svahů Jizerských hor. Celkem se jedná o 300 hektarů lesních pozemků. Značná část území řešeného projektem se nachází na území CHKO Jizerské hory, a to ve druhé a třetí zóně. Některé lokality se nacházejí na hranici první zóny CHKO. Dále jsou některé zvolené lokality součástí prvků ÚSES.
Podrobný seznam lokalizace projektovaných zásahů na základě katastru nemovitostí je blíže specifikován v projektové dokumentaci.
Cíle projektu jsou:
návrat původních, ohrožených a hospodářsky méně významných dřevin včetně keřů do lesních porostů a jejich okrajů
- podpora diversifikace druhové, věkové a prostorové skladby lesních porostů prostřednictvím přírodě blízkých postupů,
podpora přirozeného zmlazení,
- efektivní ochrana přirozeného zmlazení i výsadeb proti zvěři.
Předmětem realizace je řada opatření vedoucích k naplnění výše uvedených cílů. Tato opatření a jejich rozsah jsou blíže specifikovaná v projektové dokumentaci.
Předběžný harmonogram prací je uveden v projektové dokumentaci.
Požadavky na kvalitu sadebního materiálu pro projekt:
U sadebního materiálu bude vyžadována vhodná oblast provenience. Území řešené projektem se nachází na rozhraní PLO 21 Jizerské hory a Ještěd a PLO 20 Lužická pahorkatina. Požadavky na morfologickou kvalitu sadebního materiálu se budou řídit ČSN 48 2115.

2.3     Termín plnění zakázky

Termín zahájení: 1.11. 2010 Termín ukončení: 31.12.2012
Bližší podrobnosti jsou uvedeny v projektové zadávací dokumentaci

Dokument v plném znění ke stažení ve formátu PDF (2,1 MB)


Tisk článku
Tisk článku