Mikroregion Jizerské podhůří. Spojení tří obcí Mníšek, Krásná studánka a Oldřichov v Hájích v okrese Liberec. Inzerce, služby, ubytování, sport a zábava.

Jizerské podhůří

  Služby   Sport   Kultura   Turistika   Fotogalerie   Kontakt  (21.09.2010)Změnový list - K veřejné zakázceZobrazení v aktuálním okně

Zlepšení druhové a věkové skladby lesních porostů na území obcí Oldřichov v Hájích, Mníšek a Nová Ves
Výzva
1) Bližší specifikace zakázky
Str.l, ř. 5 - přidáno „VE ZJEDNODUŠENÉM PODLIMITNÍM ŘÍZENÍ"
2) Str.3, ř. 11 - lhůta pro podání nabídek změna z „29.9.2010" na „1.10.2010"
Zadávací dokumentace
3) Veřejná zakázka na služby
Str.2,ř.l - změna z „dodávky" na" služby"
4) Záruční doba
Str.6, ř. 9 - změna z „10 let" na „36 měsíců"
5) Doplnění částí zadávací dokumentace Str.8, ř.9 -. doplnění „Návrh smlouvy o dílo"
6) Str.8, ř.13 - lhůta pro podání nabídek změna z „29.9.2010" na „1.10.2010"
Výkaz výměr slepý

7) Propagace
Náklady na propagaci a informovanosti v rámci OPŽP - změna množství pamětních desek z „38ks" na „3ks".
Smlouva o dílo
8) Záruční doba
Str. 1, bod 2.4 - změna „120"měsíců na „36" měsíců
9) Navrhovaná cena
Str. 2, bod 3.1 - rozdělení ceny na základ bez DPH, samostatní DPH a celková cena s DPH
Nová Ves 213
: 702267S-J


V Liberci, dne: 20.9.2010
Jaromír Tichý předseda Mikroregionu Jizerské podhůří

 

Dokument v plném znění ke stažení ve formátu PDF (0,34 MB)


Tisk článku
Tisk článku