Mikroregion Jizerské podhůří. Spojení tří obcí Mníšek, Krásná studánka a Oldřichov v Hájích v okrese Liberec. Inzerce, služby, ubytování, sport a zábava.

Jizerské podhůří

  Služby   Sport   Kultura   Turistika   Fotogalerie   Kontakt  (30.12.2010)OZNÁMENÍ O ZAKÁZCEZobrazení v aktuálním okně

PŘEDMĚT ZAKÁZKY:
Název přidělený zakázce veřejným zadavatelem
Zlepšení druhové a věkové skladby lesních porostů na území obcí Oldřichov v Hájích, Mníšek a Nová Ves

Stručný popis zakázky
Projekt směřuje k podpoře stability lesních porostů u obcí Oldřichov v Hájích, Mníšek a Nová Ves
situovaných v západním podhůří Jizerských hor. Předmětem realizace je řada lesnických a pěstebních
opatření vedoucích k naplnění cílů. Tato opatření a jejich rozsah jsou blíže specifikovaná v projektové a
zadávací dokumentaci.

 

Požadované zálohy a záruky (ve vhodných případech)
Zadavatel nepožaduje jistotu k zajištění povinností vyplývajících z účasti v zadávacím řízení. Zadavatel
požaduje po uchazeči, s nímž uzavře smlouvu o dílo na realizaci veřejné zakázky, poskytnutí záruky za
řádné provedení díla ve formě peněžní jistoty ve výši minimálně 400 000,- Kč. Další podrobnostijsou
uvedeny v ZÚZD.

Dokument v plném znění ke stažení ve formátu PDF (0,17 MB)


Tisk článku
Tisk článku