Jizerské podhůří logo

Pochod - Loupežnickou pěšinou
Pochod - Loupežnickou pěšinou KLUB ČESKÝCH TURISTŮ v MNÍŠKU u LIBERCE
40. ROČNÍÍK TURISTICKÉHO POCHODU, který se koná 19. května 2012


pěšky 8, 15, 25 a 40 km a na kole 30, 50, 80, 100 km

Prezentace (přihlášky) a START:

V Mníšku na hřišti fotbalového klubu

Start: Na 40 km od 7:00 do 8:00 hodin
Na 15, 25 km a cyklotrasy od 7:00 do 8:45 hodin
Na 8 km od 7:30 do 9:00 hodin

Časové limity pro pěší: 40 km – 9 hodin 15 km – 6 hodin
25 km – 7 hodin 8 km – 3 hodiny

Cíl:
V Mníšku na hřišti fotbalového klubu/Ukončení pochodu na
trasách pěších i cyklo nejpozději v 17:00 h.!!

Startovné:
• trasy cyklo 50, 80 a 100 km …90 Kč (účastníci získávají upomínkový předmět)
• trasa cyklo 30 km....................35 Kč
• trasy pěší 25 a 40 km ……....35 Kč
• trasy pěší 8 a 15 km ……..…30 Kč

Důležitá upozornění:
• děti na kole do 15 let s rodiči nebo zákonným zástupcem
• cyklisté nezapomeňte na přilbu !
• PSI budou puštěni na trasu pouze s košíkem a na vodítku

Doporučujeme:
• kartičku pojištěnce, turistickou mapu
• pojištění proti úrazu

Občerstvení:
• na tratích a v cíli

Odměna:
• nezapomenutelné zážitky, každý, kdo dokončí, obdrží diplom
• nejstarší účastník obdrží věcnou upomínku

Doprava:
vlakem směr Liberec – Frýdlant v Č.(trať 037); od vlaku vlevo ke škole, doleva kolem kostela, pak kolem budovy hasičů stále rovně až k mateřské škole a doleva na hřiště FK.


Ubytování:
Možnost přespání z pátku na sobotu ve vlastním stanu na louce za obecním úřadem
Pochod se jde za každého počasí. Doporučujeme mapu Jizerských a Lužických hor 1 : 50 000.
Kontroly na trasách jsou tajné. V případě nedokončení doručte průkazku po kamarádech nebo předejte na kontrole či pořadatelům tvořícím závěr pochodu.
Pochod prochází Chráněnou krajinnou oblastí Jizerských a Lužických hor.
Dodržujte návštěvní řád!
Každý se účastní na vlastní nebezpečí. Na lesních cestách má přednost lesní personál.

KONTAKT:
Božena Zdeňková
E-mail: bozena.zdenkova@centrum.cz

Blanka Daněčková
Mobil: 420 728 409 789,
Tel: 420 485 146 691
E-mail: daneckova.b@seznam.cz

 

Pěší trasy
8km Mníšek ( hřiště ) - Oldřichov - Spálená lípa - údolím střelnice - dolní Mníšek - Mníšek ( hřiště )

15km
Mníšek ( hřiště ) - Fojtka - Pod Javorovým vrchem - Závory -č ervená ruka - Davoska - Zaječí důl - Skřivany - Mníšek

25km
Mníšek (hřiště ) - Fojtka - Pod Javorovým vrchem - Závory - Bílá Kuchyně - lovecká chata - Červená ruka - Davoska - Zaječí důl - křivany - Mníšek ( hřiště )

40km
Mníšek ( hřiště ) - Fojtka - Pod Javorovým vrchem - Závory -
Gregorův kříž - Nová Louka - Kristiánov - Rozmezí - Sněžné věžičky - Černá hora - Holubník - Ptačí kupy - Hřebínek - Bílá Kuchyně
- lovecká chata - Červená ruka - Davoska - Zaječí důl - Skřivany - Mníšek ( hřiště )

Cyklotrasy Lužických hor – 50 a 100 km
L-50 Mníšek- Albrechtice - Vítkov - Chrastava- Bílý Kostel - Buk republiky -
Andělská Hora - Machnín - Bedřichova - Krásná Studánka - Mníšek.
L-100 Mníšek - Oldřichov - Albrechtice - Kristiánov - Višňová - Andělka -
Lutogniewice - Ostritz - Marienthal - Žitava - Hartava - Oybin - /Töppfrdobrovolná
perlička / Hain - Valy - Babiččin odpočinek - Petrovice - Horní
Sedlo - Chotyně - Chrastava - Nová Ves - Mníšek.
Změna tras vyhrazena

Cyklotrasy Jizerských hor – 30, 50 a 80 km

J-30 Mníšek - Oldřichov - Sedlo u Kozy - Viničná cesta - Stará pourtní cesta
Farská louka - Hejnice - Ferdinandov - Oldř.sedlo u Kozy - Oldřichov - Mníšek

J-50
stejná jako J-30 až do sedla u Kozy - Ferdinandov - Hřebínek - Čihadla -
Kristiánov - Nová Louka - Závory - Červená ruka - Zaječí důl - Fojtka -Mníšek

J-80
stejná jako J-50 až na Hřebínek - Štolpišská silnice - Nad Černým potokem - okolo Smědavské hory - Knajpa - po Kasárenské - ke Studánce - Jizerka - nová hřebenovka nad Jizerskou loukou - Předěl - Smědava - Knajpa - Kristiánov - Nová Louka - Závory a dál jako J-50

   Mikroregion Jizerské podhůří
  Nová Ves 213,
463 31 Chrastava
  e-mail: oldrichov@seznam.cz
  www.jizerskepodhuri.cz
tel: 482 725 093
tel/fax: 482 725 095