Jizerské podhůří logo

Zpráva provozovatele o mimořádné události na veřejném vodovodu obcí Mníšek, Nová Ves a Oldřichov v Hájích
Oprava vody 2012 Obce Mníšek, Nová Ves a Oldřichov v Hájích a všichni odběratelé pitné vody

Zpráva provozovatele o mimořádné události na veřejném vodovodu obcí Mníšek, Nová Ves a Oldřichov v Hájích
„Ve dnech 8.-11. 4. 2012 došlo k výpadkům v dodávce pitné vody. Důvodem byla porucha hlavního čerpadla na vrtu v Mníšku."


Sled událostí:
Dne 8.4.2012 (neděle) zjistila obsluha vodárenského zařízení, že došlo k výpadku jištění ovládacího a silového okruhu el. proudu na hlavním čerpadle.
Při diagnostice příčiny výpadku odborným pracovníkem byla v odpoledních hodinách zjištěna závada na motoru hlavního čerpadla v hlubinném vrtu v Mníšku - nutná výměna.
S vědomím, že stávající vystrojení vrtu bez větších poruch čerpalo nepřetržitě vodu bezmála dvacet let, byli jsme pro tento případ připraveni. Měli jsme zakoupené nové čerpadlo (čerpadla pro tyto účely nejsou běžným sortimentem obchodních sítí), to jsme měli uloženo v depozitu u smluvního partnera fa AQA čerpací technika, s.r.o., který je smluvně zavázán v takovýchto případech zahájit do 24 hodin opravu.
I přesto, že se porucha stala v nejméně vhodnou dobu - Velikonočních svátcích, podařilo se zajistit techniky a autojeřáb, který je k výměně čerpadla bezpodmínečně nutný. Bohužel, bezmála 50 metrové potrubí o světlosti 80 mm, také není běžným sortimentem v o víkendech dostupných obchodech. A jelikož demontáž není, jinak než původní potrubí rozřezat, možná, nešlo výměnu provést dříve než v první pracovní den po svátcích, tj. v úterý 10.4.2012.
S ohledem na cca jednodenní rezervu v úpravně a ve vodojemu Mníšek, bylo nutné ihned řešit nouzové zásobování pitnou vodou. V úzké spolupráci se starostou obce Mníšek (tam byla rezerva nejkritičtější) se nám podařilo zajistit nouzové zásobování firmou SČVaK dovozem cisternovými vozy do úpravny v Nové Vsi.
Jednoduchou matematikou se dalo spočítat, že navážení cisternou nestačí na množství denní spotřeby a zásoba bude postupně klesat. Starosta obce Mníšek (území s největším počtem odběratelů vody) využil jejich info kanál prostřednictvím SMS a dal pokyn, ve snaze oddálit přerušení dodávky pitné vody na co nejkratší dobu, k rozeslání žádosti, aby všichni odběratelé v co největší míře omezili odběr vody. Výsledek byl naprosto opačný. Někteří odběratelé si tuto informaci vyvětlili po svém a začali si dělat zásoby - výsledek = zásoba vody z Mníšeckého vodojemu téměř okamžitě zmizela. Pondělní navážení cisternama pak stačilo jenom na udržení dodávky na Novou Ves a velmi sporadicky na Mníšek. Ve večerních hodinách pak došla voda zcela úplně.
V úterý, v den výměny čerpadla, jsme v časných ranních hodinách naplnili z poslední zásoby ve vodojemu Oldřichov v H., naši pojízdnou cisternu, abychom zajistili základní provoz škol, školek, ústavu apod.
Poslední nepředvídatelností bylo zjištění, že nové potrubí je k máni ve skladu v Českých Budějovicích. Museli jsme tedy operativně přistoupit k alternativnímu řešení, které vyžadovalo vícepráce a ke zpětné montáži čerpadla došlo až v odpoledních hodinách (16.45 hodin). V úterý večer ve 20.11 hodin bylo obnoveno čerpání vody a postupné obnově dodávky pitné vody do Nové Vsi a ve středu dopoledne i celého Mníšku.
Finanční zpráva uvedené mimořádné události bude vyhotovena následně po obdržení jednotlivých faktur od dodavatelů.
Závěrem této zprávy bych chtěl poděkovat pp. Kurtu Effembergerovi - diagnostika, Miroslavu Tomáškovi - oprava elektroinstalace, Josefu Švandovi - autojeřáb, fa AQA čerpací technika, s.r.o., fa SČVaK - nouzové zásobování a všem, kteří se maximálním pracovním nasazením zasloužili o zvládnutí této události.

Jaromír Tichý
předseda sdružení
MIKROREGION JIZERSKÉ PODHŮŘÍ - provozovatel vodovodu


MIKROREGION JIZERSKÉ PODHŮŘÍ
se sídlem Nová Ves 213 kancelář Oldřichovská 185, Mníšek
463 31 Chrastava IČ: 70226784, DIČ: CZ70226784
Č.j.: V Mníšku dne: 15.4.2012  Mikroregion Jizerské podhůří
  Nová Ves 213,
463 31 Chrastava
  e-mail: oldrichov@seznam.cz
  www.jizerskepodhuri.cz
tel: 482 725 093
tel/fax: 482 725 095