Jizerské podhůří logo

Návrh závěrečného účtu Mikroregionu Jizerské podhůří za rok 2011
Návrh závěrečného účtu Mikroregionu Jizerské podhů Údaje o organizaci
identifikační číslo 70 226 784
název Mikroregion Jizerské podhůří
ulice, č.p. Nová Ves 213
obec
PSČ, pošta 463 31

Kontaktní údaje
telefon: 482 311 728
fax: 482 311 728
e-mail: starosta@oldrichov.cz
WWW: stránky www.jizerskepodhuri.cz

Obsah závěrečného účtu
I. Plnění rozpočtu příjmů
II. Plnění rozpočtu výdajů
III. Financování (zapojení vlastních úspor a cizích zdrojů)
IV. Stavy a obraty na bankovních účtech
V. Peněžní fondy - informativně
VI. Majetek
VII. Vyúčtování finančních vztahů k rozpočtům krajů, obcí, DSO a vnitřní převody
VIII. Vyúčtování finančních vztahů ke státnímu rozpočtu, státním fondům a Národnímu fondu
IX. Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření
X. Finanční hospodaření zřízených právnických osob a hospodaření s jejich majetkem
XI. Ostatní doplňující údaje

 

Dokument v plném znění ke stažení ve formátu PDF (9 MB)  Mikroregion Jizerské podhůří
  Nová Ves 213,
463 31 Chrastava
  e-mail: oldrichov@seznam.cz
  www.jizerskepodhuri.cz
tel: 482 725 093
tel/fax: 482 725 095