Jizerské podhůří logo

Jizerské noviny duben - 2014
Jizerské noviny duben - 2014 Obsah:
Slovo k zamyšlení.
Duben a tradice…
Regionální produkt Jizerské hory.
Tip na výlet.
Novinky z Turistického regionu Jizerské hory.
Novinky... aneb to, co se nikam nevešlo.
Akce v měsíci dubnu.


Stále se nacházíme v době předvelikonoční, postní. Setkala jsem se s mnoha lidmi, kteří Velikonoce neslaví, raději někam odjedou a pak i s názory, že tyto církevní svátky jsou k ničemu. Musím se přiznat, že donedávna jsem patřila k této skupině, než jsem pochopila, alespoň maličko podstatu toho, co dostáváme, a věřím, že do konce mého života dojdu k poznání úplnému a k moudrosti, která z toho pramení. Pochopila jsem, že nejde o církev, ale o nás a přírodní cykly a energie, které nám pomáhají v pochopení. Jedná se o českou tradici (pozor ne folklor) s kořeny sahajícími do slovanských a ještě dál, do keltských prapůvodních zvyků. Křesťanství nám pomohlo skrze příběh Ježíše Krista připomenout vše, co zde bylo již dávno předtím. A co je nejhlavnější? Symbolika jara a Velikonoc se promítá do našich každodenních životů a do hledání našeho směru. Stmeluje dnes „nemocné rodiny" a navrací mezi nás úctu skrze poselství našich babiček. Vezměte si třeba takové vajíčko - je symbolem začátku života. Při jeho malování se sejdou ženy a děvčata, někdy i několik generací a povídají si i o minulosti, zvycích, předcích. S láskou malují pro chlapce vajíčko. V našem domě se pravidelně potkávaly čtyři generace a věřte, že tyto vzpomínky jsou tak hluboce vryty do mé mysli a již nikdy nevymizí. Předávání moudrosti našich babiček nám dává v takových chvílích možnost nových začátků... můžeme se kdykoli rozhodnout dělat věci jinak a lépe, poznáme sama sebe skrze naše předky. Pochopíme, kdo jsme a kam patříme.
Symbol svěžích proutků a pletení pomlázek sdružovalo zase mužskou část rodiny. Chlapcům byla vštěpována moudra starších, nejenom co se pletení pomlázek týká, ale i zručnosti s nožem a jiných mužských záležitostí. Taková tátou nebo dědou předaná zkušenost je k nezaplacení a nedá se nikde vyčíst z knížek. Každý malý kluk bude k tátovi vzhlížet s úctou a respektem a nikdy nezapomene na takto strávené chvíle. Je mi smutno z toho, kolik času jsem věnovala povinnostem, práci, kterou nikdo stejně neocenil, a symboliku Velikonoc jsem začala zodpovědně vnímat teprve před pár lety. A věřte mi, že k novému začátku, jak dělat věci jinak se můžete rozhodnout kdykoli. Akorát čas postní a velikonoční nás posilňuje k tomu udělat krok do neznáma s větší odvahou. Jakmile ho jednou vykonáte, už nebudete chtít zpět a nebudete chtít promarnit volné chvilky s Vašimi dětmi nesmyslnými „povinnostmi a úkoly". Konejme tak, aby se naše vztahy, rodiny a společnost uzdravovaly, aby naše děti měly co nejvíce pěkných vzpomínek na čas strávený s námi, s rodiči. Buďme pro naše děti vzorem a ukažme jim, že jsou pro nás tak důležití, abychom s nimi třeba společně malovali vajíčka nebo pletli pomlázky a povídali jim o tom, co bylo dříve a jak jsme dětství prožívali my sami. V takových chvílích totiž vymizí čas a dojde k naplnění a štěstí. Jde přesně o ten okamžik, po kterém všichni v dnešní uspěchané době tak toužíme, .pojďme mu naproti. Přeji všem opravdu veselé Velikonoce s českou tradicí a pozorováním symboliky darů naší Matky přírody.

Renata Van Vleet Turistický region Jizerské hory www.jizerky.cz  Mikroregion Jizerské podhůří
  Nová Ves 213,
463 31 Chrastava
  e-mail: oldrichov@seznam.cz
  www.jizerskepodhuri.cz
tel: 482 725 093
tel/fax: 482 725 095