Jizerské podhůří logo

Pozvánka na valnou hromadu honebního společenstva Mníšek
Myslivost Mníšek Dne 21.3. 2016 se koná valná hromada honebního společenstva Mníšek v Olřichově v Hájích v restauraci Sokolovna od 15:00.

Program:

  1. Zahájení, volba zapisovatele
  2. Zpráva honebního starosty
  3. Zpráva finančního hospodaření
  4. Revizní zpráva revizní komise
  5. Diskuse
  6. Usnesení valné hromady, závěr

 

V Mníšku 6.3. 2016

Ing. Václav Vacek starosta HS  Mikroregion Jizerské podhůří
  Nová Ves 213,
463 31 Chrastava
  e-mail: oldrichov@seznam.cz
  www.jizerskepodhuri.cz
tel: 482 725 093
tel/fax: 482 725 095