Jizerské podhůří logo

Místní poplatky za odpad a ze psů v r. 2016
Poplatky ze psů Lokalita Mníšek
V r. 2016 se nemění výše poplatků:
Místní poplatek za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů činí 600,- Kč za 1 osobu

Poplatek ze psů:   
 1 pes                  200,- Kč
 1 pes - důchodci    50,- Kč
 každý další pes    300,- Kč

Splatnost všech místních poplatků je do 30. 4. 2016.

U odpadů je možno poplatek zaplatit ve dvou splátkách v případě, že je poplatek odváděn společným zástupcem za více osob.

Poplatky je možno zaplatit hotově na OÚ, nebo převodem na č. ú. 158868002/0300,
var. symbol je číslo popisné, nebo číslo evidenční.

Platí pro občany obce Mníšek  Mikroregion Jizerské podhůří
  Nová Ves 213,
463 31 Chrastava
  e-mail: oldrichov@seznam.cz
  www.jizerskepodhuri.cz
tel: 482 725 093
tel/fax: 482 725 095