Jizerské podhůří logo

Výše poplatků pro obec Nová Ves
Poplatky ze psů Číslo účtu obce pro vaše platby:
ČS 0984 855 369 / 0800
VS můžete použít číslo domu
do zprávy pro příjemce uveďte druh platby a vaše jméno, příp. č.p., č.e.
(např. odpady 2017 Kytičkovi čp. 5)
Text zprávy není povinný - na výpise z účtu vidím majitele účtu odesílatele
máte-li plateb více (odpady, psi, pozemek), můžete je sloučit

Výše poplatků zůstává pro rok 2017 beze změn, ve výši roku 2016 i 2015.

 

Sazba poplatku za komunální odpad v roce 2017:

Kč  1.700,-     nádoba (popelnice)   s vývozem 1/14 dní   

Kč  1.000,-     nádoba s vývozem 1/14 dní - poloviční obsah - zvýšené dno

Kč  2.500,-     nádoba s týdenním vývozem

Kč     500,-     za rekreační objekt

poplatek je splatný k 30. 6. 2017

Schváleno na veřejném zasedání zastupitelstva obce dne 10. 12. 2012 jako usnesení č. 130/12.

 

Sazba poplatku za psa v roce 2017:

Kč  180,-   první pes držitele

Kč  240,-   druhý pes téhož držitele

Kč  300,-   každý další pes téhož držitele

Kč   90,-    první pes držitele důchodce

Kč  120,-   každý další pes téhož držitele důchodce

poplatek je splatný do 31. 3. 2017

Schváleno na veřejném zasedání zastupitelstva obce dne 10. 1. 2011 jako usnesení č. 3/11.

 

Z finančních a technických důvodů složenky již několik let nezasíláme.

 

Děkuji všem, kdo poplatky platí včas,

ostatní prosím, aby věnovali splatnosti poplatků v roce 2017 větší pozornost. 

 

J. Weissová, ekonom obce  Mikroregion Jizerské podhůří
  Nová Ves 213,
463 31 Chrastava
  e-mail: oldrichov@seznam.cz
  www.jizerskepodhuri.cz
tel: 482 725 093
tel/fax: 482 725 095