Jizerské podhůří logo

ROZPOČTOVÉ PROVIZORIUM NA ROK 2020
 Mikroregion Jizerské podhůří bude hospodařit v roce 2020 dle rozpočtového provizoria a to bude mít účinnost do sestavení a schválení nového rozpočtu na rok 2020 podle § 13 zákona číslo 250/2000 Sb. o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, ve znění pozdějších předpisů.

Výdaje budou čerpány v rozsahu upraveného rozpočtu roku 2019.

Rozpočtové příjmy a výdaje uskutečněné v době rozpočtového provizoria se stávají příjmy a výdaji rozpočtu po jeho schválení.
V Mníšku dne: 27.11.2019

Dokument v plném znění
ke stažení ve formátu
PDF  Mikroregion Jizerské podhůří
  Nová Ves 213,
463 31 Chrastava
  e-mail: oldrichov@seznam.cz
  www.jizerskepodhuri.cz
tel: 482 725 093
tel/fax: 482 725 095