Jizerské podhůří logo

Nově vybudované dětské hřiště v Mníšku ul. Zadní
 Na ploše p.p.č. 143/3 v k.ú. Mníšek v dolním Mníšku bylo dětské hřiště, které obsahovalo několik herních prvků. Bylo využíváno [[především]] dětmi, školou, školkou, místními obyvateli „dolního“ Mníšku. Toto hřiště bylo zhotoveno ze smrkového dřeva a sloužilo svému účelu pouze 5 let. V listopadu 2018 muselo dojít k demontáži herních prvků, [[protože]] hrozilo nebezpečí úrazu. Dva herní prvky byly vybudovány již v roce 2019. Kompletně bylo hřiště dokončeno v roce 2020.

Předmětem projektu v letech 2019 – 2020 byla dodávka následujících prvků :

  • 3x lavičky s opěrkou
  • lanová dráha
  • přelézací stěna
  • Zvířecí doskočiště
  • Herní prvek - Pexeso trochu [[jinak]]
  • Herní prvek Poznej léčivé byliny
  • Herní prvek Stopy zvířat
  • kolotoč družice
  • kládová houpačka
  • hrad s mostkem a klouzačkou

 

Navržené řešení je komplexní tak, aby uspokojilo široké [[možnosti]] využití – jak dětmi ve věku 3-12 let, ale zároveň sloužila jako oddechová zóna  pro turisty vybízející k posezení u občerstvení.

 

Celkové náklady za provedené [[práce]] v roce 2020  =  440.000,- Kč vč. DPH.

Dotace z Programu obnovy venkova                        =  240.000,- Kč vč. DPH  Mikroregion Jizerské podhůří
  Nová Ves 213,
463 31 Chrastava
  e-mail: oldrichov@seznam.cz
  www.jizerskepodhuri.cz
tel: 482 725 093
tel/fax: 482 725 095