Jizerské podhůří logo

Rozpočet Mikroregionu Jizerské podhůří na rok 2021
Rozpočet Mikroregionu Jizerské podhůří na rok 2021
Příjmy:  
§..... pol. 4121 - příspěvky od obcí na splátky úvěru ZS
§----- pol. 4121 - členské příspěvky dle počtu obyvatel
§ 3613 pol. 2132 - příjmy z pronájmu nebýt, prostor ZS
§6310 pol. 2141 - příjmy z úroků
504.000, - Kč 
36.784,- Kč
168.000, - Kč 
120,- Kč


Celkem příjmy 708.904,- Kč
Celkem příjmy 708.904,- Kč
Výdaje:  

§ 3613 pol. 5141 - úroky vlastní
§ 5213 pol. 5903 - finanční rezerva pro krizové situace
§ 6310 pol. 5163 - poplatky za vedení účtu 
§ 6409 pol. 5169 - služby

136.036,- Kč
1.000,- Kč 
14.000,- Kč 
97.595.- Kč
Celkem výdaje 248.631,- Kč
Financování pol. 8124 - splátka úvěru 460.273.- Kč
Celkem výdaje včetně financování 708.904,- Kč

Vypracovala: Zimová L.Dokument v plném znění
ke stažení ve formátu
PDF


  Mikroregion Jizerské podhůří
  Nová Ves 213,
463 31 Chrastava
  e-mail: oldrichov@seznam.cz
  www.jizerskepodhuri.cz
tel: 482 725 093
tel/fax: 482 725 095