Jizerské podhůří logo

Závěrečný účet Mikroregion Jizerské podhůří za rok 2020
Závěrečný účet Mikroregion Jizerské podhůří za rok Závěrečný účet
Mikroregion Jizerské podhůří za rok 2020
dle § 17 zák.č. 250/2000 Sb. o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, ve znění platných předpisů

Údaje o organizaci
identifikační číslo    70 226 784
název    Mikroregion Jizerské    podhůří
ulice, č.p.    Nová Ves 213
obec
PSČ, pošta    463 31

Kontaktní údaje
telefon    482311728
fax
e-mail    mikroregion@obec-mnisek.cz

Doplňující údaje organizace

Obsah závěrečného účtu
I.    Plnění rozpočtu příjmů
II.    Plněni rozpočtu výdajů
lIl. Financování (zapojení vlastních úspor a cizích zdrojů)
IV.    Stavy a obraty na bankovních účtech
V.    Peněžní fondy - informativně
VI.    Majetek
VII.    Vyúčtování finančních vztahů k rozpočtům krajů, obcí, DSO a vnitřní převody
Vlil. Vyúčtování finančních vztahů ke státnímu rozpočtu, státním fondům a Národnímu fondu
IX.    Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření
X.    Finanční hospodaření zřízených právnických osob a hospodaření s jejich majetkem
XI.    Ostatní doplňující údaje

Dokument v plném znění
ke stažení ve formátu
PDF


  Mikroregion Jizerské podhůří
  Nová Ves 213,
463 31 Chrastava
  e-mail: oldrichov@seznam.cz
  www.jizerskepodhuri.cz
tel: 482 725 093
tel/fax: 482 725 095