Jizerské podhůří logo

Střednědobý rozpočtový výhled na období 2023 - 2027 (v Kč)
 MIKROREGION JIZERSKÉ PODHŮŘÍ
PŘÍJMY CELKEM                   712 000     712 000     712 000     712 000     712 000
VÝDAJE CELKEM                   215 000     196 000     213 000     218 000     198 000
Třída 8 - FINANCOVÁNÍ           497 000     516 000     499 000     494 000     514 000
                                                                                        
z toho:                                                                                 
splátky úvěru                   497 000     516 000     499 000     494 000     514 000

MIKROREGION JIZERSKÉ PODHŮŘÍ
           TEXT             výhled 2023 výhled 2024 výhled 2025 výhled 2026 výhled 2027
                                                                                        
Třída 1 - Daňové příjmy                                                                 
Třída 2 - Nedaňové příjmy       168 000     168 000     168 000     168 000     168 000
Třída 3 - Kapitálové příjmy                                                             
Třída 4 - Přijaté transfery     544 000     544 000     544 000     544 000     544 000
                                                                                        
PŘÍJMY CELKEM                   712 000     712 000     712 000     712 000     712 000
                                                                                        
Třída 5 - Běžné výdaje          215 000     196 000     213 000     218 000     198 000
Třída 6 - Kapitálové výdaje                                                             
                                                                                        
VÝDAJE CELKEM                   215 000     196 000     213 000     218 000     198 000
                                                                                        
                                                                                        
Třída 8 - FINANCOVÁNÍ           497 000     516 000     499 000     494 000     514 000
                                                                                        
z toho:                                                                                 
splátky úvěru                   497 000     516 000     499 000     494 000     514 000
                                                                                        
V  roce 2012 si MJP vzal úvěr ve výši 5,800.000,- Kč
V  rozpočtovém výhledu se počítá se splátkami úvěru splatnými až do roku 2027 ve stejné výši 528.336,- Kč ročně.
V  roce 2017 si MJP vzal úvěr ve výši 468.335,- Kč.
V  rozpočtovém výhledu se počítá se splátkami úvěru splatnými až do roku 2025 ve stejné výši 63.192,- Kč ročně.
     

Dokument v plném znění
ke stažení ve formátu
PDF


  Mikroregion Jizerské podhůří
  Nová Ves 213,
463 31 Chrastava
  e-mail: oldrichov@seznam.cz
  www.jizerskepodhuri.cz
tel: 482 725 093
tel/fax: 482 725 095