Mikroregion Jizerské podhůří. Spojení tří obcí Mníšek, Krásná studánka a Oldřichov v Hájích v okrese Liberec. Inzerce, služby, ubytování, sport a zábava.

Jizerské podhůří

  Služby   Sport   Kultura   Turistika   Fotogalerie   Kontakt  


(91) 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

(15.03.2010)Návrh rozpočtu Mikroregionu Jizerské podhůří na rok 2010Zobrazení v aktuálním okně

Příjmy a výdaje Mikroregionu

V Mníšku dne 9.12.2009
Vypracovala: Zimová L.

Více >>


(15.03.2010)ZÁVĚREČNÝ ÚČET ZA ROK 2009Zobrazení v aktuálním okně

Mikroregion Jizerské podhůří
ZÁVĚREČNÝ ÚČET ZA ROK 2009

Údaje o organizaci
Identifikační číslo: 70226784
Název: Mikroregion jizerské podhůří
Ulice: č.p. Nová ves
PSČ, pošta: 463 31

Více >>


(15.03.2010)Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření za rok 2009Zobrazení v aktuálním okně

Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření za rok 2009 dobrovolného svazku obcí - Mikroregion jizerské podhůří
Přezkoumání se uskutečnilo ve dnech: 6.10.2009 a 5.3.2010 na základě zákona č. 420/2004 Sb., o přezkoumání hospodaření územních samosprávných celků a dobrovolných svazků obcí.

Místo provedení přezkoumání:
Obecní úřad Mníšek


Více >>


(22.01.2010)Partnerská spolupráce dobrovolného svazku obcí Mikroregionu Jizerské podhůří (ČR) s městem Gozdnica (PL) v roce 2009. Zobrazení v aktuálním okně

Přestože smlouva o partnerské spolupráci byla uzavřena teprve 28. května 2008, byla spolupráce již v následujícím roce 2009 velice intenzivní. Na konferencích 20. ledna v Gozdnici a 14. května v Mníšku byl dohodnut rozsah a termíny spolupráce na těchto společných akcích v roce 2009: Setkání hasičů u příležitosti Dne hasičů v Gozdnici, Mezinárodní slavnosti zlatých svateb v Gozdnici a Dnů města Gozdnice na polské straně. Na české straně se polští partneři aktivně účastnili Oslav 135. výročí založení Sboru dobrovolných hasičů v Mníšku, Fotbalového turnaje o Pohár Mikroregionu Jizerské podhůří a soutěže o Pohár Mikroregionu v hasičském sportu. Krom těchto akcí proběhlo několik setkání a společných projektů na úrovni našich škol se zapojením školní a předškolní mládeže.
Více >>


(20.10.2009)IN-LINE DRÁHA OLDŘICHOV V HÁJÍCHZobrazení v aktuálním okně

Obec Oldřichov v Hájích je podhorskou obcí Jizerských hor, jejíž původ sahá do 14. století. V okolí obce se rozkládá rezervace Jizerskohorské bučiny s naučnou stezkou Oldřichovské háje a skály a dominantou obce Oldřichovským Špičákem (724 m). Za účelem rozšíření nabídky o volnočasové sportovní vyžití připravila Obec Oldřichov v Hájích a za finanční podpory programu „Akce financované z rozhodnutí Poslanecké sněmovny Parlamentu a vlády ČR“ realizovala úpravu části stávající cyklostezky na „IN-LINE DRÁHU OLDŘICHOV V HÁJÍCH“. Stavba byla ke dni 30.9. 2009 předána do užívání široké veřejnosti.
Více >>


(12.08.2009)Elektronická kronika obce Oldřichov v HájíchZobrazení v aktuálním okně

Již mnoho desetiletí uběhlo od sepsání této knihy, na které se poprvé objevilo jméno obce Oldřichov v Hájích. Mnohé z Vás určitě napadne otázka: Jak se naše obec změnila v průběhu několika století?? Kdy nabyla dnešní podoby? Kdo se v minulosti nejvíce zasloužil o její rozvoj? Šlo by klást i mnoho dalších otázek. Právě z tohoto důvodu jsme se rozhodli převést Kroniku obce Oldřichov v Hájích do digitální podoby. Našim cílem bylo přiblížit doby dávno zapomenuté a zodpovědět tím tak Vaše otázky. Tato elektronická kniha je přesnou kopií originální kroniky, která je uložena v budově obecního úřadu a k veřejnému nahlédnutí je pouze na požádání a domluvě s kronikářem.
Více >>


(24.06.2009)SLIBNĚ SE ROZVÍJEJÍCÍ ČESKO – POLSKÁ SPOLUPRÁCE MIKROREGION JIZERSKÉ PODHŮŘÍ – GOZDNICAZobrazení v aktuálním okně

Vše začalo na jaře minulého roku. Starostové obcí sdružených v Mikroregionu Jizerské podhůří (Mníšek, Nová Ves a Oldřichov v Hájích, dále jen MJP) přijali pozvání k neformální návštěvě polského městečka Gozdnica. Přijetí na Úřadu města Gozdnica vedením města v čele s Burmistrzem Mgr. Zdzislawem Plaziakem bylo velmi vřelé a přátelské.
Více >>


(03.03.2009)Událost v partnerském městě GOZDNICAZobrazení v aktuálním okně

V partnerském městečku Gozdnica se ve dnech 22. až 24. srpna 2008 konala slavnost „Dny Gozdnice". K bohatému společenskému a sportovnímu programu patřila i sobotní oficiální část oslav , na kterou byli pozváni starostové obcí a zástupci Sboru dobrovolných hasičů mikroregionu.
Více >>


(27.01.2009)„Dohodu o partnerské spolupráci obcí" Zobrazení v aktuálním okně

Představitelé obcí Mníšek, Nová Ves a Oldřichov v Hájích, sdružených v „Mikroregionu Jizerské podhůří" a polského „Města Gozdnica" uzavřeli v 28. dubna 2008

Ve fotogalerii je Výlet do Gozdnitci

Více >>


(09.08.2007)VÝROČNÍ ZPRÁVA DOBROVOLNÉHO SVAZKU OBCÍ MIKROREGION JIZERSKÉ PODHŮŘÍ 2006Zobrazení v aktuálním okně

VÝROČNÍ ZPRÁVA DOBROVOLNÉHO SVAZKU OBCÍ

 

OBSAH

Úvod
1 Charakteristika mikroregionu
2 Struktura mikroregionu
3 Rozpočet 2006
4 Přehled příjmů a výdajů rozpočtu 2006
5 Závěrečná zpráva kontroly hospodaření
6 Přehled majetku DSO MJP k 31.prosinci 2006
7 Přehled činnosti a zasedání Sněmu MJP
8 Ostatní – závěr
9 Příloha – foto

Více >>


(91) 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10