Mikroregion Jizerské podhůří. Spojení tří obcí Mníšek, Krásná studánka a Oldřichov v Hájích v okrese Liberec. Inzerce, služby, ubytování, sport a zábava.

Jizerské podhůří

  Služby   Sport   Kultura   Turistika   Fotogalerie   Kontakt  


Naposledy přidané články


(28.05.2019)Technické požadavky na vodovodní přípojkuZobrazení v aktuálním okně

Technické požadavky na vodovodní přípojku
Zásady pro navrhování, provádění a opravy vodovodních přípojek stanoví ČSN 75 5411 (duben 2006).
2.    Vodovodní přípojka se navrhuje a provádí ve spolupráci s provozovatelem vodovodu pro veřejnou potřebu.

3.    V případě, že vodovod pro veřejnou potřebu není jediným zdrojem vnitřního vodovodu, musí být přívod vody z vodovodní přípojky ukončen volným výtokem podle ČSN EN 1717. Vnitřní stájový vodovod napojený na vodovodní přípojku musí být navržen podle ČSN EN 1717 a ČSN 75 5490. volný výtok nebo jiná ochranná jednotka podle ČSN EN 1717 je součástí vnitřního vodovodu.

Více >>


(09.04.2019)Střednědobý rozpočtový výhled na období 2020-2024 Zobrazení v aktuálním okně

PŘÍJMY CELKEM
VÝDAJE CELKEM
Třida 8 - FINANCOVÁNÍ

Více >>


(09.04.2019)Rozpočet MJP na rok 2019 Zobrazení v aktuálním okně

Příjmy / Výdaje
Více >>


(09.04.2019)Oznámení o zveřejnění finančních dokumentu MikroregionuZobrazení v aktuálním okně

Jizerské podhůří - povinné [[informace]] podle zákona č. 250/2000 Sb. o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, ve znění pozdějších předpisů - ke zveřejnění na úřední desku
Více >>


(09.04.2019)Oznámení - Rozpočtová opatření Mikroregionu Jizerské podhůříZobrazení v aktuálním okně

jsou k nahlédnutí na internetových stránkách Mikroregionu Jizerské podhůří www.iizerskepodhuri.cz —> Jizerské podhůří —■» Hospodaření

a v listinné podobě v kanceláři Mikroregionu Jizerské podhůří Oldřichovská 185 Mníšek (budova Obecního úřadu)

Více >>


(22.03.2019)PROTOKOL O ODBĚRU VZORKU PITNÉ A TEPLÉ VODY.Zobrazení v aktuálním okně

PROTOKOL O ODBĚRU VZORKU PITNÉ A TEPLÉ VODY

ALS Czech Republic, s.r.o.,
Na Harfě 336/9, 190 00 Praha 9
1 36/SED/201 8

Číslo zakázky: PR1922321
[[Lokalita]] odběru: Nová Ves, - síť, PM, č.p. 180, ZŠ
Místo odběru: WC
Bod odběru: Umyvadlo pravé


Více >>


(26.02.2019)PROTOKOL O ODBĚRU VZORKU PITNÉ A TEPLÉ VODYZobrazení v aktuálním okně

PROTOKOL O ODBĚRU VZORKU PITNÉ A TEPLÉ VODY

ALS Czech Republic, s.r.o.,
Na Harfě 336/9, 190 00 Praha 9
1 36/SED/201 8

Číslo zakázky: PR1914794
[[Lokalita]] odběru: Nová Ves -úpravny vody
Místo odběru: čerpací stanice
Bod odběru: nádrž vodojemu


Více >>


(10.01.2019)ROZPOČTOVÉ PROVIZORIUM NA ROK 2019Zobrazení v aktuálním okně

Mikroregion Jizerské podhůří bude hospodařit v roce 2019 dle rozpočtového provizoria a to bude mít účinnost do sestavení a schválení nového rozpočtu na rok 2019 podl § 13 zákona číslo 250/2000 Sb. o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, ve znění pozdějších předpisů.


Více >>


(10.01.2019)Rozpočtové opatření č. 1/2018Zobrazení v aktuálním okně

Na základě zákona ě. 250/2000 Sb.. o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů dle § 16

dochází k tomuto rozpočtovému opatření

Více >>


(28.11.2018)PROTOKOL O ODBĚRU VZORKU PITNÉ A TEPLÉ VODYZobrazení v aktuálním okně

PROTOKOL O ODBĚRU VZORKU PITNÉ A TEPLÉ VODY
ALS Czech Republic, s.r.o., Na Harfě 336/9, 190 00 Praha 9
1 36/SED/201 8

Číslo zakázky: PR18B9405
Lokalita odběru: Nová Ves č.p. 55
Místo odběru: Kuchyně

Více >>